Sådan skaber vi
Vores grundsætninger inden for måden vi skaber nyt på sikrer, at vi altid finder frem til de rette løsninger. 

1. Vi bruger naturens processer
Vi arbejder med dynamiske processer frem for statiske planer - og med systemer frem for strukturer - akkurat som vi ser det i naturen. Vi blander kategorierne, arbejder på materialets og vejrets præmisser og stræber efter – i alle aspekter af vores praksis – at kunne tilpasse os ændringer.

2. Vi arbejder for, at alt får en nytteværdi og en rekreativ værdi
Vi arbejder med at øge naturens herlighedsværdi ved at skabe oplevelser, der giver mening. Vi tror på, at alle elementer er lige vigtige, og at alle løsninger bør have både en oplevelsesmæssig værdi og en funktionel værdi.

3. Vi stræber efter mere af det, der er mindre af (i stedet for mere af det samme)
Vi arbejder med mangfoldige udtryk bestående af mange forskellige planter. Og det må gerne se vildtvoksende og frodigt ud. Vi elsker, når træerne fortæller deres historie, hvad enten de er forkrøblede eller på vej til at blive til noget andet.

4. Vi tror på, at det meningsfulde opstår i relationen mellem ting
Vi arbejder uden et forudbestemt formsprog. Alt er altid lidt skævt og afrundet, og grupper af træer består altid af et ulige antal. Vi tror ikke på harmoni gennem symmetri, men snarere gennem en særlig balance mellem tingene.

5. Vi går efter flere indgange
Vi arbejder med demokratiske byrum, der åbner op for forskellige synsvinkler. Vi tror på det aktive, dynamiske og det særegne, fordi det skaber flere sanselige oplevelser.

 


.