• Large_SMK_haven.jpg
  • Large_SMK_Skitse_af_forlob_farve.jpg
  • Large_SMK_Indgang.jpg
  • Large_helhedsplan.jpg

SMK Museumshaven

Hvad skal en helt central plads som Statens Museum for Kunsts Museumshave i København være? En grøn park? Et åbent, urbant byrum? Eller måske en reel monumental forplads? Med konkurrenceprojektet foreslår SLA at skabe et grønt, åbent haverum for hele København, der favner både det urbane og det naturlige, det kontekstualiserende og det unikke, det rekreative og det livfulde i ét greb. SLA kalder dette greb for ’Green Space White Open’. I Museumshavens møde med de omgivende fortove ’skubbes’ og ’vrides’ haverummets yderkant, så den nuværende retlinede adskillelse mellem have og by udviskes.

 

 

Ydelse Landskabs- og byrumsdesign
Sted København, Danmark
Type 2. præmie i inviteret konkurrence
Bygherre Statens Museum for Kunst og Københavns Kommune
Designperiode 2011
Areal 7.500 m2
Samarbejdspartner Keinicke & Overgaard, Rambøll

"Kantbehandlingen er konkurrencens mest overbevisende bud på forholdet mellem inde og ude, by og park på netop dette sted. Kanten skaber med sit elegante spil af flow og funktioner, nicher og frodighed en stærk tiltrækningskraft til haven og et overbevisende forhold mellem åbninger og fortætninger."

- Uddrag af dommerbetænkningen