• Large_2016ladegarden.jpg
  • Large_ladegardsparken.jpg
  • Large_terraen.jpg
  • Large_terraen2.jpg

Ladegårdsparken

Med reminiscenser fra områdets landskabelige fortid snor en morænelignende ny topografi sig gennem boligkomplekset Ladegårdsparkens uderum. Et overskueligt, åbent rum med aksiale ganglinjer er nu erstattet af mindre og intime rumligheder. Du oplever de meget forskellige rum ad det nye stisystem, som skærer sig gennem terrænet og skifter i materiale, som nye rum begynder. Henover året vil parkens beplantning skifte farve og udtryk - og tilbyde en stor variation af naturoplevelser. Blandt i alt 35 mindre rum finder du lunde af løn og fyr, en krydderihave, en frugthave, spredte grupper af kirsebærtræer og en rulleskøjtebane. En intim og foranderlig park med nytteværdi og stærke naturoplevelser.


Ydelse
 Design og projektering af parkrum
Sted Ladegårdsparken, Holbæk
Bygherre Dansk Boligselskab
Designperiode 1996
Realisering 1997
Areal 38.000 m2
Samarbejdspartnere Flemming Andersens Tegnestue, Teytaud A/S, Kunstnersammenslutningen Grønningen

På en forårsdag vil hvidblomstrende kirsebærtræer ændre området til et hvidt flor i stadig varierende mønstre og tætheder som skyerne på himlen.