• Large_nybirdview.jpg
  • Large_trappe.jpg
  • Large_forplads.jpg
  • Large_indergard.jpg

Helse Stavanger

SLAs landskabsdesign for Hospital Stavanger – et af de størst hospitalsprojekter i Norden – bygger på dybdegående analyser af hospitalets omkringliggende landskab. Naturens foranderlighed og de eksisterende landskabspotentialer integreres og styrkes i et samlet landskabsgreb, der skaber et tæt samspil mellem Hospital Stavanger, bykonteksten og naturen. Landskabet formgives med en række variationer, der skifter karakter i takt med årstiderne og vejret, mens områdets særegne beplantning og bølgende terræn også aktivt bidrager til klimatilpasning. Resultatet er et sammenhængende forløb af sanselige, foranderlige og rekreative uderum i og omkring det nye hospital, som skaber helhed og variation mellem Hospital Stavangers forskellige afdelinger - samt giver patienter, pårørende og personale grønne og helende omgivelser.

 

Sted Stavanger, Norge
Ydelse Landskabsdesign
Bygherre Helse Stavanger
Design 2014-2018
Realisering 2023
Areal 80.000 m2
Samarbejdspartnere Nordic Office of Architecture, COWI, AART Architects

 

Naturens foranderlighed og de eksisterende landskabspotentialer integreres og styrkes i et samlet landskabsgreb, der skaber et tæt samspil mellem Hospital Stavanger, bykonteksten og naturen.