• Large_hovedbillede.jpg
  • Large_traeer.jpg
  • Large_vinter.jpg

Glostrup Rådhuspark

Rådhusparken er anlagt som en plads midt i Glostrups modernistiske forstadsrum - og er led i et projekt, der samler byens centrale del mellem stationen, kirken, rådhuset og shoppingcentret. Sporebeskårne lindetræer fra en tidligere vejføring er bevaret som en kontrast til de nye indgreb - men er suppleret med træer, man ellers finder i de omkringliggende villahaver. På den måde er der skabt forbindelse mellem Rådhusparkens offentlige byrum og beboernes hjemlige haver.

 

Ydelse  Design og realisering af rådhusparken
Sted Rådhusparken i Glostrup, Danmark
Bygherre Glostrup Kommune
Designperiode 1997-2000
Realisering 2000
Areal 1,2 hektar

 
Beboere i området tager omvejen gennem Rådhusparken på vej til arbejde - og sætter ofte tiden i stå i et par minutter for at opleve parkens sanselige pauserum.