• Large_hovedbillede.jpg
  • Large_traeer.jpg
  • Large_vinter.jpg

Glostrup Rådhuspark

Rådhusparken er anlagt som en plads midt i Glostrups modernistiske forstadsrum og er led i et projekt, der samler byens centrale del mellem stationen, kirken, rådhuset og shoppingcentret.
Sporebeskårne lindetræer fra en tidligere vejføring er bevaret som en kontrast til de nye indgreb, men er suppleret med træer, man ellers finder i de omkringliggende villahaver. På den måde er der skabt forbindelse mellem Rådhusparkens offentlige byrum og beboernes hjemlige haver.

 

Ydelse  Design og realisering af rådhusparken
Sted Rådhusparken, Glostrup, Danmark
Bygherre Glostrup Kommune
Designperiode 1997-2000
Realisering 2000
Areal 1,2 ha.

 
Beboere i området tager omvejen gennem Rådhusparken på vej til arbejde og sætter ofte tiden i stå i et par minutter for at opleve parkens sanselige pauserum.