• large_birdview.jpg
  • Slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3_udsnit_delta.jpg
  • large_plan.jpg

Deltakvarteret

Deltakvarteret i den kommende by Vinge eksemplificerer, hvordan landskab på én gang kan skabe både nytteværdi og herlighedsværdi. Et menneskeskabt delta opsamler regnvandet via grøfter og bassiner, der fordeler sig i området som et fintmasket net. På den måde skabes lokal afledning af regnvand, såkaldt LAR. Deltaet forebygger oversvømmelser ved kraftig regn, fremhæver og indrammer vandet og giver byrummet en unik, sanselig natur, som beboerne kan samles om og glædes over.

 

Læs mere om Deltakvarteret Vinge i Politiken her

Ydelse Landskabs- og bebyggelsesplan for Deltakvarteret
Sted Vinge, Frederikssund, Danmark
Type Helhedsplan
Bygherre Frederikssund Kommune
Designperiode 2013-18
Realisering 2018-25
Areal 13,6 hA
Samarbejdspartner Rambøll A/S

Naturen har en stor attraktionsværdi, som bidrager til at skabe levende byer. Med det finmaskede net af menneskeskabte grøfter i Deltakvarteret bringer vi naturen helt tæt på alle hjem og opfordrer til udendørs ophold og social interaktion i de fælles arealer.