Byrum

Byens pladser og parker giver udfoldelsesrum for byens liv. SLA er optaget af at give byrummene en indbygget tilpasningsevne, så de også vil fungere for fremtidens skiftende livsformer og klima. Hvad enten det handler om at tilføje attraktioner til transitrum, integrere grønne åndehuller i byen eller at skabe nye mødesteder, rejser vi innovative og oplevelsesrige rum i samarbejde med bygherren.
SLA tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Nye byrum og revitalisering - med fokus på relationen til og optimering af herlighedsværdier

  • Bylivsundersøgelser - måling og analyse af potentialer

  • Identitetsanalyse og kortlægning af livsformer

  • Programmering

  • Projektledelse og tidsplanlægning

  • Skitsering og projektering

  • Research, foredrag og publikationer, der bidrager til debatten om fremtidens byrum