Dyrk Byen - 10 gode idéer, SLA og Realdania 2014

SLAs har en mange års praktisk erfaring med at indarbejde dyrkning i byen rum - disse er her kogt ned til 10 gode idéer, der kan få dig godt igang med urban farming på en måde, der tilgodeser både mennesker, byliv og klima.

Idéerne er til inspiration for alle, der ønsker at dyrke byen, hvad enten det er som kommune, virksomhed, forening eller privatperson.