• ny_large_dk.jpg
  • Large_beforeandafterSEB.jpg
  • Large_SLAYERS.jpg
  • Nyhedsbillede.jpg
  • Large_sla_mes_ras2.jpg
  • Large_3.jpg


         SLA er et internationalt anerkendt
           byudviklings- og rådgivningsfirma,
          der arbejder med landskab,
          byrum
og byplanlægning.

“Juryen finder SLA’s vinderforslag af høj æstetisk værdi, hvor vandets strøm og leg bringer logikken ind i landskabet. Med en grøn-blå tilgang skaber forslaget en ny og unik model for regnvandshåndtering. Det udnytter investeringer i offentlige forsyninger for et mere holistisk, bæredygtigt og resilient resultat, der både er til gavn socialt og teknologisk. Forslaget er et foregangseksempel og har udviklings- og eksport potentiale trods de stedsspecifikke teknologiske, sociale og kulturelle forankringer."

 

 

Juryen Nordic Built Cities Challenge

”SLA-teamet rammer hverdagspulsen i Ballerup rigtig fint. Forslaget vil skabe en attraktiv og fleksibel plads, som man har lyst til at opholde sig på og bruge aktivt. Samtidig vil årstidsbestemt beplantning og forskellige overflader danne en gennemtænkt fortælling i byrummet, som vil gøre Banegårdspladsen til et værd at besøge året rundt, fordi oplevelsen af byrummet ændrer sig alt efter årstiden”.
 

-Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania.


Se projektet her

 ”Der er to sider af naturbegrebet, den ene er det rationelle, det, man kan regne på, og som gør byen effektiv, og så er der den anden, den, man ikke kan regne på, men som man kan mærke. Lad os kalde den mavefornemmelsen. Den ene baserer vi alt på, og den anden har vi stort set smidt ud af vores samfund”.

Stig L. Andersson i Mikrofonholder på Radio24syv